-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-03-2007 | 10:51
data ostatniej modyfikacji: 15-11-2019 | 07:37
Informacja o podstawowej kwocie dotacji – aktualizacja październik 2019
15 listopada 2019

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 13.09.2019 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.:Rozbudowa drogi gminnej nr 137807R w miejscowości Rudna Wielka.
17 września 2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
24 lipca 2019

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Wysokiej Głogowskiej

Oferta Stowarzyszenia "Razem w Budach Głogowskich" na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
26 czerwca 2019

Burmistrz Głogowa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i promocji Gminy Małopolski w 2019 roku.
31 maja 2019

Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Głogowa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku.
30 kwietnia 2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ogłoszenie o wynikach wyboru partnera
03 kwietnia 2019

Podstawowa kwota dotacji - 2019.01.01
13 lutego 2019

Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie gminy Głogów Młp. w 2019 roku
08 lutego 2019

Ogłoszenie otwartego naboru partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych
01 lutego 2019

Ogłoszenie otwartego naboru partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19

Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i promocji Gminy Głogów Małopolski w 2019 roku.
17 stycznia 2019

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Głogów Młp. z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.
21 listopada 2018

Konsultacje Społeczne projektu dokumentu aktualizacji Strategii ZIT ROF
14 sierpnia 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie gminy Głogów Małopolski
30 lipca 2018

Ogłoszenie naboru na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów
26 lipca 2018

Obwoeszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 30.05.2018 r. w sprawie inwestycji drogowej.
30 maja 2018

Decyzja PGWWP o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
25 maja 2018

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
11 maja 2018

Nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
20 lutego 2018

Ogłoszenie - otwarty konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku.
01 lutego 2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 267900

Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim
tel. +48 17 789 7000
e-mail umig@glogow-mlp.pl
www.glogow-mlp.pl

Realizacja: Ideo