-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przedmiotowy zakres działalności 

Budżet

Działalność gospodarcza

Ewidencja Ludności i USC

Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Podatki

Gospodarka gruntami

Obrona Cywilna

Obronność i sprawy wojskowe

Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna

Liczba odwiedzin: 267895

Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim
tel. +48 17 789 7000
e-mail umig@glogow-mlp.pl
www.glogow-mlp.pl

Realizacja: Ideo